Top Japanspitz Zwinger 2014, 2015, 2016, 2017 - Top Japanspitz 2014: Platz 2 bis 6, 2015: Platz 1 bis 4, 2016: Platz 1 bis 3, 2017: Platz 1, 2, 4, 5, 6 - TOP SPITZ 2017 Platz 1 und 2
Galerie - State-of-art Dancing Bear   (Björn)

Bild "Hunde:bjoern.jpg"

Showerfolge - State-of-art Dancing Bear   (Björn)
  31 Ausstellungen    Titel:  
Babyklasse 1x vv 1  ALPEN-JUGENDSIEGER  
Jüngstenklasse 2x vv 1    Schönster Spitz Chemnitz 2017  
Jugendklasse 9x V1    Europa-Jugendsieger 2017  
Off. Klasse 8x V1     Auslesegruppe
1x V2     Deu.Jug.Ch. VfDsp  
Championklasse 9x V1   Deu.Jug.Ch. VDH  
1x V3     Herbstsieger 2017  
     Bundessieger 2017  
12x BOB     Vereinssieger 2017  
1x BOS   Alpensieger 2018  
2. Platz Best.Junghund    VDH Champ.  
2x 3. Platz BOG     Schönster Spitz Nürnberg Club 2017  
1x 4. Platz BOG     Schönster Spitz Leipzig Club-WD 2017  
     Europasieger 2018  
       


nach oben